Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep, het sociale leven is ontwricht en het persoonlijke en economische leed lijkt niet te overzien. Het Oranje Comité Bennebroek wenst dan ook van de gelegenheid gebruik te maken iedereen sterkte te wensen in deze zware tijden en spreekt haar dank uit naar een ieder die zich inzet deze crisis het hoofd te bieden.

Op 27 april zouden wij gezamenlijk, jong en oud, de verjaardag van onze Koning hebben gevierd. De omstandigheden maken dat dit helaas geen doorgang kan vinden. In goed overleg met de gemeente wordt er momenteel gekeken naar een eventuele alternatieve datum.

Wij willen graag samen met u, na de deze tijden van sociale ontwrichting, proosten. Proosten op onze Koning, proosten op 75 jaar vrijheid, proosten op goede gezondheid en proosten op het leven!

Wij zullen vanzelfsprekend uitsluitend een feest organiseren wanneer dit maatschappelijk gezien verantwoord is.

Koningsdag Bennebroek wordt mogelijk gemaakt door sponsoren, donaties en vrijwilligers, zonder deze groep is ook een alternatieve Koningsdag niet mogelijk. Een speciaal dank je wel voor deze geweldige groep en tevens een oproep aan u om zich aan te sluiten bij deze groep want u bent hard nodig. Graag verwijzen wij u naar de website waar u zich kunt aanmelden als sponsor, vrijwilliger en hoe u een donatie kunt doen.

Wij wensen u goede gezondheid!

Oranje Comité Bennebroek