Laatste nieuws

Geschiedenis

2013, een bijzonder jaar voor iedereen. Na 124 jaar Koninginnedag gevierd te hebben, moesten we afscheid nemen van deze traditie.

Nu Willem- Alexander tot Koning der Nederlanden is benoemd, zal Koninginnedag op 30 april plaats maken voor Koningsdag op 27 april. Daarnaast bestond het Oranje Comité Bennebroek in 2013, 100 jaar!

In 1913 is de ‘Oranjevereniging’ van Bennebroek opgericht.

Dit was in de periode van het staatshoofd van onze monarchie: ‘Koningin Wilhelmina’. Om een idee te geven: dit was nog voor de Eerste Wereldoorlog! In 1979 werd de vereniging ‘Stichting Oranje Comité Bennebroek’ DE Oranjevereniging van Bennebroek. Sinds die tijd heeft het comité, elke keer, weer zeer geslaagde Koninginnedagen weten te organiseren. Dit mede door de steun en de komst van vele bezoekers.

Een voldoening geven de blije gezichten op, die te zien zijn tijdens de gehele dag. Begin van de jaren ’90 is het comité begonnen met thema’s. Het gekozen thema staat centraal en de spelen zullen hierop toegepast worden. Thema’s van de laatste jaren.

We zijn op zoek naar sponsors

Onze sponsors, adverteerders en gulle gevers, uit Bennebroek en omstreken, willen wij hartelijk danken voor hun financiële bijdrage. Zonder hen zou het haast onmogelijk zijn een Koningsdag te organiseren waarop wij zo’n grote verscheidenheid aan activiteiten gratis kunnen aanbieden. Ook bedanken wij de gemeente, de vrijwilligers en verder iedereen die geholpen heeft om Koningsdag 2019 tot een succes te maken.

Wil jij het oranje comite financieel steunen om dit buurtfeest te continueren? Neem dan contact op via info@oranjecomitebennebroek.nl

Het Comité

blog

Het Oranje Comité Bennebroek is een Stichting die tot doel heeft: het organiseren van de Koningsdag in Bennebroek voor alle bewoners van dit dorp. Zij verzamelt daartoe de benodigde gelden via sponsors, donateurs en andere gulle gevers. Het bestuur van de Stichting begint in oktober en vergadert daarna elke maand om het programma en alles wat daar mee te maken heeft rond te krijgen.

We hebben elk jaar grote behoefte aan mensen die op Koningsdag willen assisteren bij de vele spelletjes. Zelfs met maar een half uurtje van uw tijd zijn wij al geholpen! Voelt u hier iets voor dan kunt u contact opnemen via  info@oranjecomitebennebroek.nl

De leden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Mike Barnhoorn voorzitter

Nico Lommerse penningmeester

Jeanette Eesmann-Foster fondsenwerving & drukwerk

Laura Vrijburg P.R. en beheer website, sociale media

Gerrit van Dijk adviseur

Aansprakelijkheid

blog

Het Bestuur van de Stichting Oranje Comité Bennebroek wijst er met nadruk op dat deelname aan de festiviteiten, in welke vorm en waar dan ook, altijd geschiedt voor eigen verantwoording en risico en dat de Stichting Oranje Comité Bennebroek op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaardt.

WILT U ONS OOK FINANCIEEL ONDERSTEUNEN?

Donaties maken het mogelijk deze bijzondere dag te vieren en leuke festiviteiten te realiseren voor jong en oud! Zonder uw donaties en uw gulle giften zou Koninginnedag in Bennebroek niet zo’n succes zijn als de jaren hiervoor.