Wij hebben jou nodig!

Om de viering van Koningsdag op de Geitenwei ieder jaar weer mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van sponsors en vrijwilligers. Wil jij een steentje bijdragen – al is het maar voor een paar uurtjes!

Het Oranje Comité

Het Oranje Comité Bennebroek is een Stichting die tot doel heeft: het organiseren van de Koningsdag in Bennebroek voor alle bewoners van dit dorp. Zij verzamelt daartoe de benodigde gelden via sponsors, donateurs en andere gulle gevers. Het bestuur van de Stichting begint in oktober en vergadert daarna elke maand om het programma en alles wat daar mee te maken heeft rond te krijgen.

We hebben elk jaar grote behoefte aan mensen die op Koningsdag willen assisteren bij de vele spelletjes. Zelfs met maar een half uurtje van uw tijd zijn wij al geholpen! Voelt u hier iets voor dan kunt u contact opnemen via  info@oranjecomitebennebroek.nl

Mike Barnhoorn

Voorzitter

Nico Lommerse

Penningmeester

Nieuwe leden:

Herbert-Jan van Dijk

Maarten Duijne

Pieter Boon

Lodewijk Rous

Ik wil graag helpen als vrijwilliger:

10 + 6 =

Wilt u ons ook financieel ondersteunen?

Donaties maken het mogelijk om deze bijzondere dag te vieren en leuke festiviteiten te realiseren voor jong en oud! Zonder uw donaties en uw gulle giften zou Koningsdag in Bennebroek niet zo'n succes zijn als de jaren hiervoor!