Vrijwilligers nodig!

Wij hebben dringend behoefte aan vrijwilligers voor Koningsdag. Help jij een handje mee?

Koningsdag Bennebroek verschoven

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep, het sociale leven is ontwricht en het persoonlijke en economische leed lijkt niet te overzien. Het Oranje Comité Bennebroek wenst dan ook van de gelegenheid gebruik te maken iedereen sterkte te wensen in deze zware tijden en spreekt haar dank uit naar een ieder die zich inzet deze crisis het hoofd te bieden.

Op 27 april zouden wij gezamenlijk, jong en oud, de verjaardag van onze Koning hebben gevierd. De omstandigheden maken dat dit helaas geen doorgang kan vinden. In goed overleg met de gemeente wordt er momenteel gekeken naar een eventuele alternatieve datum.

Wij willen graag samen met u, na de deze tijden van sociale ontwrichting, proosten. Proosten op onze Koning, proosten op 75 jaar vrijheid, proosten op goede gezondheid en proosten op het leven!
Wij zullen vanzelfsprekend uitsluitend een feest organiseren wanneer dit maatschappelijk gezien verantwoord is.
Koningsdag Bennebroek wordt mogelijk gemaakt door sponsoren, donaties en vrijwilligers, zonder deze groep is ook een alternatieve Koningsdag niet mogelijk. Een speciaal dank je wel voor deze geweldige groep en tevens een oproep aan u om zich aan te sluiten bij deze groep want u bent hard nodig. Graag verwijzen wij u naar de website: www.oranjecomitebennebroek.nl waar u zich kunt aanmelden als sponsor, vrijwilliger en hoe u een donatie kunt doen.

 

Wij wensen u goede gezondheid,

Oranje Comité Bennebroek

Dit jaar staat Koningsdag in het teken van:

PROGRAMMA KONINGSDAG

Volgt zodra er een nieuwe datum is vastgesteld om Koningsdag met elkaar te vieren in Bennebroek.

Het Oranje Comité

Het Oranje Comité Bennebroek is een Stichting die tot doel heeft: het organiseren van de Koningsdag in Bennebroek voor alle bewoners van dit dorp. Zij verzamelt daartoe de benodigde gelden via sponsors, donateurs en andere gulle gevers. Het bestuur van de Stichting begint in oktober en vergadert daarna elke maand om het programma en alles wat daar mee te maken heeft rond te krijgen. We hebben elk jaar grote behoefte aan mensen die op Koningsdag willen assisteren bij de vele spelletjes. Zelfs met maar een half uurtje van uw tijd zijn wij al geholpen! Voelt u hier iets voor dan kunt u contact opnemen via info@oranjecomitebennebroek.nl.

Mike Barnhoorn

Voorzitter

Nico Lommerse

Penningmeester

Nieuwe leden:

Herbert-Jan van Dijk

Maarten Duijne

Pieter Boon

Lodewijk Rous

Laatste nieuws

Koningsdag Bennebroek “nieuw jasje”

Koningsdag Bennebroek “nieuw jasje”

Koningsdag* op de Geitenwei, wat een feest. Iets waar vele Bennebroekers dagen, weken misschien zelfs maanden naar uitkijken en terecht want Koningsdag in Bennebroek is een fenomeen, niet alleen in Bennebroek maar zelfs in omliggende dorpen kijkt men uit naar HET...

Lees meer

ONZE SPONSOREN:

Klik hier om alle sponsoren te bekijken.

Wilt u ons ook financieel ondersteunen?

Donaties maken het mogelijk om deze bijzondere dag te vieren en leuke festiviteiten te realiseren voor jong en oud! Zonder uw donaties en uw gulle giften zou Koningsdag in Bennebroek niet zo'n succes zijn als de jaren hiervoor!