Laatste nieuws

Geschiedenis

2013, een bijzonder jaar voor iedereen. Na 124 jaar Koninginnedag gevierd te hebben, moesten we afscheid nemen van deze traditie.

Nu Willem- Alexander tot Koning der Nederlanden is benoemd, zal Koninginnedag op 30 april plaats maken voor Koningsdag op 27 april. Daarnaast bestond het Oranje Comité Bennebroek in 2013, 100 jaar!

In 1913 is de ‘Oranjevereniging’ van Bennebroek opgericht.

Dit was in de periode van het staatshoofd van onze monarchie: ‘Koningin Wilhelmina’. Om een idee te geven: dit was nog voor de Eerste Wereldoorlog! In 1979 werd de vereniging ‘Stichting Oranje Comité Bennebroek’ DE Oranjevereniging van Bennebroek. Sinds die tijd heeft het comité, elke keer, weer zeer geslaagde Koninginnedagen weten te organiseren. Dit mede door de steun en de komst van vele bezoekers.

Een voldoening geven de blije gezichten op, die te zien zijn tijdens de gehele dag. Begin van de jaren ’90 is het comité begonnen met thema’s. Het gekozen thema staat centraal en de spelen zullen hierop toegepast worden. Thema’s van de laatste jaren.

We zijn op zoek naar sponsors

Alle sponsors die in 2016 het Oranje Comité hebben gesteund, bedankt voor jullie bijdrage. Het OCB financiert alles door de giften die zij ontvangt. Wij hopen dan ook komende jaren giften te ontvangen om een onvergetelijke dag te kunnen organiseren..

Het Comité

blog

Het comité bestaande uit zes leden, doet ieder jaar zijn best, een thema bedenken en rond dat thema de diverse spelen en andere activiteiten in te vullen. In oktober begint het comité met vergaderingen, dit om er weer een gezellig feest van te maken. Op Koningsdag krijgen we vervolgens hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers om de diverse activiteiten te begeleiden.

Ieder jaar is er grote behoefte aan mensen die op Koningsdag willen assisteren bij de spelletjes. Voelt u hier iets voor dan kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of per mail.

De leden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Mike Barnhoorn voorzitter

Nico Lommerse penningmeester

Jeanette Eesmann-Foster fondsenwerving & drukwerk

Mirjam van Loon  donateursadministratie

Laura Vrijburg P.R. en beheer website, sociale media

Lonneke van Dijk adverteerders, coördinator catering

Gerrit van Dijk adviseur

Aansprakelijkheid

blog

Het Bestuur van de Stichting Oranje Comité Bennebroek wijst er met nadruk op dat deelname aan de festiviteiten, in welke vorm, en waar dan ook, altijd geschiedt voor eigen verantwoording en risico en dat de Stichting terzake generlei aansprakelijkheid aanvaardt, zeker niet in gevallen waar geen dekking mogelijk is.

WILT U ONS OOK FINANCIEEL ONDERSTEUNEN?

Donaties maken het mogelijk deze bijzondere dag te vieren en leuke festiviteiten te realiseren voor jong en oud! Zonder uw donaties en uw gulle giften zou Koninginnedag in Bennebroek niet zo’n succes zijn als de jaren hiervoor.